Hướng dẫn sử dụng kính lúp để xem các mục trên màn hình

Kính lúp là công cụ giúp phóng lớn một phần hoặc tất cả màn hình để bạn có thể nhìn từ và ảnh rõ hơn. Nó đi với một vài thiết đặt khác nhau nên bạn có thể sử dụng theo cách phù hợp nhất với bạn.

Lưu ý: Áp dụng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1

1. Để mở kính lúp bằng bàn phím
– Nhấn phím logo Windows‌ Phím logo Windows+ “+” (ký hiệu dấu cộng)
– Kính lúp sẽ mở toàn màn hình trừ khi bạn thay đổi thiết đặt

2. Để mở kính lúp bằng cảm ứng hoặc chuột
– Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)
– Gõ nhẹ hoặc bấm Dễ Truy nhập, gõ nhẹ hoặc bấm kính lúp, rồi di chuyển con trượt bên dưới kính lúp để bật nó
– Kính lúp sẽ mở Toàn màn hình trừ khi bạn thay đổi thiết đặt

3. Để đóng kính lúp
Để thoát kính lúp nhanh, nhấn phím logo Windows Phím logo Windows + Esc. Bạn cũng có thể gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng kính lúp Biểu tượng kính lúp, rồi gõ nhẹ hoặc bấm nút Đóng trên thanh công cụ kính lúp.

4. Thay đổi dạng xem của kính lúp
Nếu bạn dùng chuột, bạn có thể sử dụng kính lúp theo nhiều cách tùy thích: toàn màn hình, ống kính và neo. Thử dùng chúng và tìm cách bạn thích.

– Toàn màn hình: Trong dạng xem này, toàn bộ màn hình của bạn được phóng to. Bạn sẽ không thể xem toàn bộ màn hình vào cùng thời điểm khi nó được phóng to nhưng khi bạn di chuyển xung quanh màn hình, bạn sẽ thấy mọi thứ. Nếu bạn có màn hình cảm ứng, kính lúp giá rẻ sẽ hiển thị viền trắng xung quanh cạnh màn hình. Rê ngón tay hoặc chuột dọc đường viền để di chuyển xung quanh màn hình.

Ống kính: Trong dạng xem này, khi bạn di chuyển xung quanh màn hình, nó giống như di chuyển kính lúp xung quanh

– Neo: Dạng xem neo hoạt động trên bàn làm việc Windows. Trong dạng xem này, kính lúp được neo vào một phần của màn hình. Khi bạn di chuyển xung quanh màn hình, các phần của màn hình xuất hiện dưới dạng được phóng to trong vùng neo mặc dù phần chính của màn hình không đổi.

5. Tùy chỉnh kính lúp
Bạn có thể thay đổi cách kính lúp chính hãng hoạt động. Ví dụ, bạn có thể dùng nút thu phóng (nút phóng to và nút thu nhỏ) để thay đổi mức độ mà kính lúp phóng lớn màn hình của bạn. Nhấn WindowsPhím logo Windows+ Dấu cộng và WindowsPhím logo Windows+ Dấu trừ trên bàn phím là một cách nhanh khác để phóng to và thu nhỏ. Bạn cũng có thể mở nút tùy chọn kính lúp Nút tùy chọn kính lúp để thay đổi kính lúp.

– Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm)

– Nhập kính lúp vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm kính lúp

– Đi tới Màn hình nền Windows và bấm vào Kính lúp Biểu tượng kính lúp

– Bấm nút Tùy chọn Nút tùy chọn kính lúp

– Thực hiện một hay nhiều điều sau:
+ Sử dụng con trượt để chọn gia số thu phóng. Phần trăm bạn chọn ở đây sẽ là gia số mà theo đó Kính lúp sẽ phóng lớn màn hình khi bạn nhấn nút phóng to Nút phóng to
+ Chọn hộp kiểm Bật đảo màu để đảo màu trên màn hình. Đôi khi đảo màu làm cho văn bản dễ đọc hơn
+ Chọn hộp kiểm để chọn cách kính lúp tập trung. Kính lúp có thể theo dõi chuột, điểm chèn hoặc bàn phím của bạn

6. Sử dụng kính lúp bằng cảm ứng
Bạn có thể sử dụng Kính lúp bằng màn hình cảm ứng để thực hiện nhiều tác vụ
– Thu phóng bằng cách gõ nhẹ lên các góc
– Di chuyển xung quanh màn hình bằng các rê dọc đường viền
– Thoát Kính lúp bằng cách gõ nhẹ vào “X”
– Xem bạn đang ở đâu trên màn hình bằng cách gõ nhẹ hai ngón tay lên đường viền đối diện