Phân biệt Lumen và Lux trong bóng đèn Led

Công suất tiêu thụ điện năng (đơn vị là Wat) của thiết bị chiếu sáng. Đối với một số bộ bóng đèn, công suất tiêu thụ bao gồm công suất của bóng đèn cộng công suất của thiết bị điện đi kèm. Vậy đơn vị đo sáng Lumen và Lux được hiểu như thế nào?

Phân biệt Lumen và Lux trong bóng đèn Led-001

1. Lumen

– Là đơn vị quang thông, hay nói cách khác đơn vị đo lượng ánh sáng nhiều hay ít. Một lumen bằng quang thông chiếu sáng trên mỗi mét vuông (m2) của một hình cầu có bán kính một mét (1m) khi một nguồn ánh sáng đẳng hướng 1 Candela có vị trí tại tâm của hình cầu (đẳng hướng là bức xạ đều nhau tại mọi hướng). Hiện nay, đèn led công nghiệp có thể chiếu sáng với lượng quang thông từ vài nghìn đến vài trăm nghìn đơn vị Lumen.

– Là trị số thể hiện độ sáng của bóng đèn, phụ thuộc vào chất lượng Led trong mỗi bóng đèn và công suất (Đèn Led không như những loại đèn chiếu sáng khác, Công suất không hoàn toàn quyết định độ sáng của bóng đèn)

Phân biệt Lumen và Lux trong bóng đèn Led-003

2. Lux

Là cường độ ánh sáng (Độ chói, rọi) phụ thuộc vào khoảng cách giữa bóng đèn và điểm cần đo hoặc điểm cần chiếu sáng. Lượng ánh sáng trên 1 diện tích được chiếu sáng (1 lux = 1 lumen/1 m2). Hiểu nôm na là mật độ ánh sáng (đơn vị Lux còn được gọi là độ rọi).

Một số ví dụ
– Ánh sáng giao thông cần đạt mức 30-80 lux
– Ánh sáng trong lớp học cần đạt mức 300-400 lux
– Ánh sáng trong xưởng may cần đạt mức 500-700 lux
– Ánh sáng trong xưởng lắp ráp điện tử cần đạt mức 900-1200 lux