Sắp có thiết bị bay siêu nhỏ có thể hòa tan trong cơ thể

Một nhóm nghiên cứu thuộc đại học Pittsburg (Mỹ) đang phát triển dự án xây dựng thiết bị bay siêu nhỏ có thể hòa tan trong cơ thể.

sap-co-thiet-bi-bay-sieu-nho-co-the-hoa-tan-trong-co-the

Với chiều dài 1mm và độ dày bằng một sợi tóc, thiết bị điện tử này có khả năng tự bơi trong máu và mang thuốc tới mục tiêu được định trước. Sản phẩm công nghệ này như khối máu đông hoặc khối u, giúp bệnh nhân tránh các ca mổ phức tạp và tốn kém.