Tổ chức kiểm định xe cơ giới buộc phải gắn camera cho chủ xe theo dõi

Các đơn vị đăng kiểm phải lắp hệ thống camera giám sát, có màn hình cho chủ xe theo dõi và lưu trữ dữ liệu video tối thiểu 30 ngày.

Theo Nghị định 63 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới có hiệu lực từ 1/7, các đơn vị đăng kiểm phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu về cơ sở, vật chất, mặt bằng, con người, lắp đặt camera giám sát cho chủ xe theo dõi…

Cụ thể, với đơn vị đăng kiểm có dây chuyền kiểm định loại I, diện tích mặt bằng tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm định là 1.250 m2. Dây chuyền loại II, diện tích tối thiểu 1.500 m2.

to-chuc-kiem-dinh-xe-co-gioi-buoc-phai-gan-camera-cho-chu-xe-theo-doi

Ngoài ra, các trung tâm kinh doanh kiểm định phương tiện phải có camera hoặc máy ảnh kỹ thuật số chụp ảnh xe vào kiểm định, camera IP để giám sát việc kiểm định trên dây chuyền, lưu trữ hình ảnh dạng video tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày kiểm định, có màn hình tại phòng chờ để chủ xe theo dõi hình ảnh kiểm tra xe trong quá trình kiểm định…

Người đứng đầu đơn vị đăng kiểm phải là đăng kiểm viên xe cơ giới và đã thực hiện nhiệm vụ của đăng kiểm viên tối thiểu 36 tháng, được tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm bổ nhiệm.

Nghị định cũng nêu rõ, trong trường hợp đăng kiểm viên làm sai lệch kết quả kiểm định, không tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sẽ bị đình chỉ hoạt động từ một đến 3 tháng.