Video – Quy trình sản xuất ống nhòm

Bạn thích khám phá, bạn là dân phượt đích thực, bạn luôn dùng ống nhòm? Nhưng bạn chưa biết quy trình làm ra chiếc ống ngắm như thế nào? Dưới đây là một đoạn phim họ thực hiện tại xưởng Steiner ghi lại quy trình sản xuất một chiếc ống nhòm Hàng Hải. Những hình ảnh được ghi lại này giải thích toàn bộ các bước để sản xuất ra một chiếc ống nhòm chính hãng mà bạn thường sử dụng.

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/ZWHCEhYZqcs” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>