Vĩnh Phúc: Lắp đặt camera quản lý lớp học

Thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-SGDĐT của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc quy định tạm thời quản lý và sử dụng hệ thống thông tin quản lý lớp học bằng việc lắp đặt camera, nhiều đơn vị được trang bị hệ thống camera đã thực hiện tốt quy định này.

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho biết: Qua kiểm tra cho thấy một số đơn vị vẫn chưa nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung theo Quy định.

vinh-phuc-lap-dat-camera-quan-ly-lop-hoc

Hình ảnh minh họa

Để phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống camera, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị được trang bị hệ thống camera quan sát triển khai đầy đủ các nội dung được quy định về quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý lớp học ban hành kèm theo Quyết định SỐ1473/QĐ- SGDĐT của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Lắp đặt hệ thống giám sát qua mạng internet cho hệ thống camera để kết nối trực tuyến với hệ thống quản lý camera của Sở GD&ĐT.

Báo cáo công tác quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống camera giám sát theo các nội dung trong Quy định về quản lý và sử dụng hệ thống thông tin quản lý lớp học và thống kê các thiết bị hỏng về Sở trước ngày 4/8/2016.