Ý nghĩa của tốc độ truyền dữ liệu và tần số âm thanh

Dù dễ bị vỡ nhưng đĩa nhựa vinyl cho âm thanh chất lượng tốt nhất vì đó là âm thanh tương tự (analog). Các bản ghi âm được thực hiện trên các hệ thống analog, khắc lên đĩa nhựa và phát trên hệ thống analog chứ không phải hệ thống kỹ thuật số (digital). Cơ bản là bạn đang tái tạo một bản sao chính xác phần âm thanh gốc được ghi.

Trong khi đó, âm thanh kỹ thuật số không dễ dàng như thế, nhưng đã trở nên cần thiết vì người dùng muốn tìm ra một định dạng phát bền bỉ hơn.

Sóng âm được chia thành nhiều mẫu (đoạn âm thanh kỹ thuật số).

Số mẫu kiểu này càng cao, tín hiệu gốc sẽ được trình bày lại càng chính xác. Thí dụ, tốc độ lấy mẫu của âm thanh CD là 44,1KHz. Không phải chỉ là một con số tùy ý, 44,1KHz còn là con số ứng hợp hoàn hảo giữa giới hạn thính giác của con người với lượng âm thanh có thể chứa được trên một đĩa CD dung lượng 750MB.

Giới hạn thính giác của con người nói chung có thể lên đến 20.000Hz (20KHz) tùy theo lứa tuổi và tùy theo thời gian họ nghe nhạc. Để trình bày âm thanh 20KHz, âm thanh kỹ thuật số cần dành riêng 2 mẫu cho mỗi chu kỳ của một sóng âm.

Độ sâu số (bit depth) chứa một lượng thông tin có trong mỗi mẫu. Cơ bản là độ sâu số báo cho thiết bị chuyển đổi âm thanh analog sang âm thanh kỹ thuật số (thiết bị thu) biết là mẫu này ồn đến cỡ nào và người ta có thể chịu đựng được một tín hiệu ồn đến cỡ nào. Độ sâu số thường được gọi là độ nét (resolution). Độ sâu số càng cao, càng ít bị hiện tượng xén âm kỹ thuật số (digital clipping), do đó độ nét sẽ cao hơn và cho âm thanh chất lượng tốt hơn.